واحد تحقیقات

واحد تحقیقات این شرکت با همکاری دانشگاه پلی تکنیک میلان (ایتالیا) و دانشگاه ویرجینیا (آمریکا) و همچنین مرکز تحقیقات وزارت کشور،سازمان حفاظت محیط زیست کشور و برخی دیگر از مراکز تحقیقاتی در زمینه پیشبرد اهداف علمی خود همکاری نموده است و افتخار دارد که در این عرصه پروژه های متعددی را به ثمر رسانیده است.

تحقیقات