شرکت در کانادا
Gallery
مهرآبادی مسکن مهر
بازدید قائم مقام وزیر راه و شهرسازی از واحدهای ساخته شده مهندسین مشاور آریانورپویا

مهندسين مشاور آريا نور پويا با همكاري جمعي از مديران تراز اول كشور و با الحاق چندين شركت فعال در زمينه هاي معماري ، فني و مهندسي تشكيل گرديد .اين مشاور ثبت شده در سازمان برنامه و بودجه ايران و جامعه مشاوران و پيمانكاران ايتاليا و بریتانیا ،از اولين گامها تلاش نموده تا با سيستمي نوين در مديريت واجرا با استفاده از كليه تكنولوژيهای موجود حركت نمايد و اميدوارست بتواند گامهايي موثر جهت پيشبرد دانش فنی و مهندسی ایران عزیز و سيستم معماري و شهر سازي بردارد .رضايت كارفرما، استفاده از مديريت كيفيت وکنترل زمان اساسی ترین ديدگاه مديران كنوني شرکت می باشد.

تشویق نامه ها

گواهی صلاحیت