به بخش درباره ما خوش آمدید

مهندسين مشاور آريا نور پويا فعالیت خودرا از کشور ایتالیا آغاز نمود و در دوران بازسازی افغانستان به ایران انتقال  یافت  تا به صورت بهینه تری خدمات و  فعالیتهای مهندسی خود را  در ایران و کشورهای همسایه توسعه بخشد.از سال 1380 خورشیدی ، این شرکت بطور رسمی فعالیت خود را در ایران آغاز نمود و شروع این همکاری در پروژه هایی همچون پایتخت های هزاره سوم  و طراحی و آماده سازی و ساخت شهرک های مسکونی در کابل تحت نظر  سازمان ملل و نظارت بر پروژه 1200 واحدی بتاجا در ایران نمود یافت .

فعالیت  این شرکت در گام نخست طراحی در دو رشته معماری و شهرسازی در ایران و پیمانکاری ابنیه در خارج از ایران بوده است و با توسعه قراردادهای پیمانی در ایران پیمانکار پروژه هایی نظیر مقاوم سازی تاسیسات و تجهیزات پالایشگاه نفت لاوان و آزمایشگاه فنی شرکت نفت فلات قاره ایران در لاوان گردید.

آریا نور پویا در 6 واحد به شرح ذیل :

واحد پیمانکاری  ( طرح و ساخت)

واحد تحقیقات

واحد نظارت و امور پیمانکاران و کنترل پروژه

واحد مقاوم سازی

واحد طراحی معماری

واحد شهرسازی

این 6 واحد هر یک بصورت مستقل و تحت  سیستم یکپارچه  در راستای پشتیبانی تکنیکی و تخصصی از یکدیگر فعال بوده و با توجه به اخذ مجوز طرح و ساخت  ، کلیه خدمات بصورت متوالی از مطالعات تا بهره برداری بصورت کلید برگردان انجام میگردد.