• نام : پریسا

 • نام خانوادگی : قاسم‌زاده

 • سمت : کارشناس

 • رشته تحصیلی : مهندسی معماری | طراحی شهری

 • درجه تحصیلی : فوق لیسانس

 • سابقه کار : 8 سال

 • نام : سید محمد هادی

 • نام خانوادگی : موسوی

 • سمت : کارشناس

 • رشته تحصیلی : مهندسی شهرسازی | برنامه‌ریزی شهری

 • درجه تحصیلی : فوق لیسانس

 • سابقه کار : 7 سال

 • نام : شبنم

 • نام خانوادگی : اقدام

 • سمت : کارشناس

 • رشته تحصیلی : منابع طبیعی محیط زیست | فوق سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

 • درجه تحصیلی : فوق لیسانس

 • سابقه کار : 7 سال