پروژه نوسازان گلسار

کدپروژه: R0786

عنوان پروژه : نوسازان گلسار

محل پروژه: تهران- اتوبان سعیدی

کارفرما:سازمان نوسازی شهر تهران

مرحله نظارت :تحویل قطعی