تاسیسات وتجهیزات پالایشگاه نفت لاوان

کدپروژه:S0187

عنوان پروژه : مقاوم سازی تاسیسات و تجهیزات پالایشگاه

محل پروژه: خلیج فارس-جزیره لاوان

کارفرما: شرکت نفت لاوان

تاسیسات وتجهیزات پالایشگاه نفت لاوان
مرحله اجرا