واحد مقاوم سازی

یکی از واحدهای تکنیکی بسیار فعال این شرکت که در شاخه زمین شناسی و ژئو فیزیک فعال می باشد و در حال توسعه فعالیتهای خود در زمینه های مختلف دیگری همچون مونیتوراژ ساختمانها و تاسیسات و ابنیه تاریخی می باشد واحد مقاوم سازی ابنیه است .

در این واحد بواسطه مونیتوراژ،  ایستایی و دینامیک ساختمان توسط سنسور های سنجش و آزمایشات مخرب و غیر مخرب ، در ارتباط با کلیه تهدید های  مصنوع و طبیعی ، همچون باد و  زلزله و عملیات حفاری و …  سنجیده شده ونقاط ضعف و قوت شناسایی میگرددو ضمن پیشنهاد  بهینه ترین سیستم مقاوم سازی ،دیتیل های مقاوم سازی مربوطه تهیه و به اجرا در می آیند.

این واحد نه تنها در زمینه مقاوم سازی ابنیه مسکونی و اداری و صنعتی و … بلکه در زمینه مقاوم سازی و رفتار سنجی پلها و … نیز خدمات خود را ارائه می نماید.

برخی از خدماتی که در این واحد ارائه میگردد:

ژئو فیزیک و ژئولوژی

مونیتوراژ در رشته های راه و ساختمان

تله متری

کنترل استحکام  درتاسیسات راه و ساختمان

کاوشهای باستانشناسی

جستجو و خنثی سازی مین و بمب و تله های انفجاری

انجام آزمایشات مخصوص توسط سنسورها جهت بررسی رفتار دینامیکی سازه

آزمایشات ژئورادار خطوط آهن

اسکن لیزری

جستجو در کانالهای آب و فاضلاب

توپوگرافی با ابزار مخصوص

آزمایشات کنترل استحکام بستر راه و باند