کدهای 11  پروژه:A2090,A1090,A1190,A1290,A1390,A1490,A1590,A1690,A1790,A1890,A1990

عنوان پروژه : پارک های محله ای و پارک ناحیه فاز6

محل پروژه: بوشهر- شهر جدید عالیشهر

کارفرما:شرکت عمران شهر جدید عالیشهر

طرح آماده سازی فاز 6 شهر جدید عالیشهر توسط واحد شهرسازی این شرکت ارائه گردیده است و کلیه پارک های محله ای و همچنین پارک ناحیه  این فاز توسط واحد شهرسازی ، مطالعات ، طراحی فاز 1 و   فاز 2 و ارائه گردید.

درصد پیشرفت طرح :تحویل قطعی