تأثیر منفی اکتشافات فضایی بر محیط زیست

شبنم اقدام

با پیشرفت علم و فناوری، بررسی فضا و اکتشافات آن با فناوری های نوین و توسعه یافته صورت می پذیرد. استفاده از این ابزارها امکان بررسی فیزیکی را بوجود می آورد و جایگزین ابزارهای بررسی های اولیه مانند تلسکوپ شده است. همین لوازم که شامل فضاپیماها و … می باشد تأثیرات بسیاری بر محیط زیست خواهد داشت.

جو زمین از لایه های مختلفی تشکیل شده است که پایین ترین آن تروپوسفر است و بقیه به ترتیب استراتوسفر، مزوسفر، ترموسفر و اگزوسفر هستند. هواپیماها در لایه های بالایی تروپوسفر و پایین استراتوسفر پرواز می کنند ولی فضاپیماها در لایه های بالایی قرار داشته و از ازون عبور می کنند و همین امر یکی از دلایل تاثیر بیشتر آلاینده های مربوط به سوخت فضاپیماها نسبت به هواپیماها خواهد بود، زیرا علاوه بر تاثیر بیشتر بر ازون، این آلاینده ها دوام بیشتری نیز دارند. می توان به تغییرات آب و هوایی، گرمایش زمین ، آلودگی آب و خاک به عنوان اثرات منفی این اجسام بر محیط زیست اشاره نمود.

تغییرات آب و هوایی که به طور غالب از گرمایش زمین بوجود می آیند، معمولا از پدیده هایی مانند گازهای گلخانه ای متاثر می شوند که می تواند سیستم های آب و هوایی را تحت تاثیر قرار دهد. این تاثیرات شامل افزایش دمای سطح جهانی، افزایش آب دریا، عقب نشینی یخچال های طبیعی، اسیدی شدن اقیانوس و سفید کردن مرجان ها، رویدادهای شدید آب و هوایی، الگوهای باد، تغییر فصول، بیابان زایی، آتش سوزی جنگل/ بوته، خشکسالی و تغییرات الگوی موسمی می باشد.

آلودگی های هوا علاوه بر ورود آلاینده های شیمیایی که حاصل سوخت این فضاپیماها می باشد شامل زباله های فضایی است که علاوه بر احتمال خطر برخورد فضاپیماهای دیگر و نابودی آن ها، باعث ساطع شدن اشعه های رادیواکتیو می گردد.

آلودگیهای آب و خاک و گیاه نیز از آلاینده های شیمیایی هوا که از طریق باران، مه و شبنم به زمین میرسند بوجود می ایند که تاثیرات بسیاری بر آب و خاک و گیاه خواهند داشت.