پیمانکاری ابنیه (طرح و ساخت)

 پیمانکاری

بازوی قدرتمند اجرایی این شرکت در پروژه های داخلی و برون مرزی با در اختیار داشتن جدیدترین و مجهزترین ماشین آلات سبک و سنگین ساختمانی و خطوط تولید در ساخت پروژه ها فعال می باشد. سوابق اجرایی  شرکت در پروژه های داخلی عموما” در شهرهای تهران ،رشت ، همدان و جزیره لاوان بوده و سوابق اجرایی برون مرزی شرکت نیز در افغانستان بصورت شهرک سازی شامل ابنیه مسکونی ،اداری ،مذهبی ، تجاری ،آموزشی ودرمانی و … و در شهرهای تخار ، کابل و هرات بوده است همچنین در عراق نیز در حال حاضر دست اندر کار اجرای پروژه های ابنیه اداری و آموزشی می باشد

طرح و ساخت(E.P.C)

در این واحد کلیه پروژه های ابنیه شامل ابنیه اداری ،مسکونی، تجاری،نظامی،صنعتی، درمانی،فرهنگی و… تا سطح شهرهای جدید طراحی و ساخته می شوند.

با توجه به مجوز این شرکت از دفتر امور مشاوران و پیمانکاران در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری کلیه مراحل طراحی و ساخت شهرهای جدید به شرح ذیل در این شرکت قابل انجام می باشد:

طرح توسعه و عمران جامع و تفصیلی ،طرح آماده سازی شامل بخش طراحی و محاسبات سیویل و معماری ،همچنین اجرای تاسیسات شهری تا مرحله کلید در دست کلیه ابنیه شهرک میباشد