آزمایشگاه نفت لاوان

کدپروژه:A0292

عنوان پروژه : آزمایشگاه نفت لاوان

محل پروژه: خلیج فارس – جزیره لاوان

کارفرما:شرکت نفت فلات قاره ایران

توضیحات:

آزمایشگاه لاوان یک آزمایشگاه تخصصی نفتی بود که روند سیستم پالایش منطقه وابستگی قابل توجهی به آن داشت و بنابراین بایستی با دقت خاصی انجام می‌پذیرفت.
آزمایشگاه نفتی و کلا آزمایشگاه شیمی از لحاظ متریال ساخت و هم چنین تجهیزات آزمایشگاهی ثابت و غیر ثابت آن متفاوت بوده و دارای حساسیت های بخصوصی می باشد که انجام این کار اجرای آن را برای پرسنل اجرا از طرفی سنگین و از طرفی جذاب نموده بود.
این آزمایشگاه دارای 2 ساختمان اصلی و در متراژ 600 بود که در سال 86 تحویل شرکت نفت فلات ایران گردید

آزمایشگاه لاوان