واحد های مسکن مهر رشت

واقع در پل طالشان رشت ، دارای آب برق گاز آماده تحویل

متراژ واحد ها بین 75 تا 80 متر مربع نورگیر ، دارای بهترین نقشه ، دارای پارکینگ و انباری و آسانسور

توجه

متقاضی چنانچه قبلاً از وام مسکن مهر خود ویا همسر خود استفاده کرده باشد ، امکان خرید این واحد ها را ندارد