آتلیه شهرسازی

در آتلیه شهرسازی آریا نور پویا ، شهرسازان جوان و آزموده این شرکت با استفاده ازجدید ترین مدلهای شهری و برنامه ریزی های منطبق با روند توسعه روز جهان همواره سعی بر آن دارند تا بهینه ترین محیط زندگی شهری را بصورت عملی ارائه نمایند.

شهرسازی

کار فرمایان ما در این بخش وزارت مسکن و شهرسازی بواسطه ادارات کل راه و شهرسازی استانها و همچنین شرکت مادر تخصصی عمران شهر های جدید بواسطه شرکتهای عمران شهرهای جدید تابعه هستند.

تیم طراحان ما در این واحد، علاوه بر انجام پروژه هایی در زمینه تهیه طرح های توسعه و عمران جامع و تفصیلی  شهرها در جنوب و شمال و غرب کشور و حتی در خارج از مرزها ،تجربیات قابل توجهی  نیز در زمینه آماده سازی  اراضی در شهرهای  جنوبی و مرکزی کشور و همچنین درخارج از مرزها در افغانستان داشته اند.

 • محورهای رعایت شده در طرح های شهرسازی:

  سنجش و ارزیابی توان اکولوژیک شهر و ظرفیت توسعه

  رعایت الگوها و شاخص های شهر پایدار

  رعایت دستورالعمل ها و ضوابط ویژه توسعه پایدار

  ارائه راهکارهای دفع و بازیافت زباله شهری

  ارائه راهکارهای دفع و بازیافت آبهای سطحی و فاضلاب شهری

  ارائه راهکارهای تامین آب سالم شهر

  رعایت زیبایی منظر و چشم اندازهای شهری

  توسعه پایدار وتراکم های شهری

  توسعه پایدار و کاربرد پایدار انرژی در شهر

  توسعه پایدار و نظام جدید ارتباطات و اطلاع رسانی شهری

  توسعه پایدار و تعادل اقتصادی -اجتماعی

 • *مسکن و زمین شهری

  توجه به اقشار کم در آمداجتماعی و شهر(سرپناه برای همه)

  برنامه ریزی برای مدیریت محلی تامین مسکن

  توجه به مسکن و تراکم شهری

  برنامه ریزی در حفظ بازار زمین و مسکن

  معرفی منابع مالی تامین مسکن

  رعایت ارتباطات مسکن و توسعه شهری

  توجه به سیاست های زمین و عرضه زمین شهری

  توجه به سیاست های نوین تامین زمین و مسکن