• رشته تحصیلی : طراحی شهری

 • درجه تحصیلی :کارشناسی ارشد

 • سابقه کاری : ۵ سال

 • نام : پریسا

 • نام خانوادگی : قاسم زاده

 • قسمت فعالیت : شهرسازی (طراحی شهری)

سخنی از ایشان

اولین قدم برای رسیدن به هدف شروع است و تلاش فراوان و پشتکار افراد می تواند انسان را به هدف خود نزدیکتر سازد اما موفقیت هیچ زمان به تنهایی حاصل نمی شود . وقتی شما در احاطه ی کسانی باشید که تعهدی پرشور در مورد هدفی مشترک داشته باشند هر چیز ممکن میشود

 • رشته تحصیلی : مهندسی تکنولوژی ساختمان

 • درجه تحصیلی :لیسانس

 • سابقه کاری : ۹ سال

 • نام : مریم

 • نام خانوادگی : رستمی

 • قسمت فعالیت : کارشناس بخش اجرا و کنترل پروژه - نماینده فروش

سخنی از ایشان

برای مهندسین بن بستی وجود ندارد
آنان یا راهی را خواهند یافت یا راهی را خواهند ساخت